Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin tuyên truyền
Tháng 7 này,  nhiều chính sách pháp luật mới sẽ chính thức được đưa vào áp dụng như tăng lương tối thiểu vùng; cấp hộ chiếu gắn chip; thay đổi quy chế tuyển sinh đại học; xóa bỏ hóa đơn giấy; điều chỉnh lại mức thu của...
Chiều ngày 22/6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa...

Thực hiện luật tiếp công dân năm 2013, Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân.

 

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/04/2008 của Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam về Hướng dẫn thi hành các diều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã,...
Sáng ngày 23/3, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND tỉnh khóa VIII, các đại biểu đã thảo luận và quyết định các nội dung quan trọng, cấp bách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. UVTW Đảng, Bí thư...
Ngày 24/2/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 523/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Phú Lộc kèm theo danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, Trang Thông tin điện tử huyện công khai...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4