Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Từ 19/5/2022, nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng
Ngày cập nhật 29/04/2022

Ngày 23/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Cụ thể, nâng mức cho vay tối đa dành cho học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng, thay vì mức cho vay tối đa là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên như quy định cũ. Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên; đối tượng được vay vốn có thể trả trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình được vay vốn thuộc một trong các đối tượng sau: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; Hộ có mức sống trung bình chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 19/5/2022.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6