Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Điện lực Phú Lộc: Tuyên truyền đến người dân trên địa bàn bảo vệ Hành lang An toàn lưới điện cao áp.
Ngày cập nhật 03/04/2023

Trong các năm qua, Điện lực Phú Lộc đã rất tích cực phối hợp chính quyền địa phương nhằm tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động người dân không trồng cây trong hành lang an toàn lưới điện, có biện pháp an toàn khi khai thác cây lâm nghiệp, không câu cá, thả diều gần đường dây trung áp, khuyến cáo người dân, các chủ đầu tư khi xây dựng công trình gần đường dây trung áp phối hợp với ngành Điện triển khai các biện pháp an toàn, đảm bảo khoảng cách an toàn từ công trình đến lưới điện theo đúng quy định.

Căn cứ Điều 15, Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ các mức xử phạt về vi phạm hành chính rất cao, cụ thể:

- Tại điểm b, điểm d, khoản 2, Điều 15 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 05÷10 triệu đồng cho các hành vi: Trồng cây hoặc để cây vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây dẫn điện trên không, trạm điện; Thả điều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện;

- Tại điểm d, khoản 3, Điều 15 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 10÷20 triệu đồng cho hành vi: Xây dựng hoặc cải tạo nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không khi chưa có thỏa thuận hoặc không thực hiện đúng các thỏa thuận để bảo đảm an toàn trong quá trình xây dựng, cải tạo nhà ở, công trình với đơn vị quản lý vận hành đường dây;

- Tại điểm c, khoản 4, Điều 15 của Nghị định 17/2022/NĐ-CP quy định mức xử phạt từ 30÷50 triệu đồng cho hành vi: Chặt và để cây đổ vào lưới điện.

Từ đầu năm 2023, Điện lực Phú Lộc đã tuyên truyền đến người dân các xã trên địa bàn, cắm các biển báo tại các vị trí có đường dây đi qua, các vị trí trồng rừng có nguy cơ ngã đổ vào đường dây để người dân biết và nắm thông tin liên hệ Điện lực khi cần hỗ trợ để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, không vi phạm pháp luật.

Các trường hợp xây dựng công trình có nguy cơ vi phạm hành lang lưới điện cao áp, chặt cây để cây đổ vào lưới điện gây mất điện diện rộng, Điện lực Phú Lộc kiên quyết lập biên bản làm việc, báo cáo với Chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt nhằm ngăn chặn không để các tai nạn đáng tiếc xảy ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8