Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Lễ phát động phong trào “Dòng họ, dòng tộc, thôn, xóm không có hộ nghèo”
Ngày cập nhật 24/04/2023
Đ/c Trần Đình Quý, Phó CT UBND xã báo cáo tình hình KT-XH của xã

 Chiều ngày 21/04/2023, xã Lộc Tiến đã tổ chức Lễ phát động phong trào “Dòng họ, dòng tộc, thôn, xóm không có hộ nghèo”

 
     Tại lễ phát động lãnh đạo chính quyền địa phương xã Lộc Tiến đã thông báo một số kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn trong năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2025. 
     Trong năm qua, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn được phục hồi và phát triển ổn định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 12% tăng 5,2% so với năm 2021; có 14/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; về xây dựng nông thôn mới có 15/19 chỉ tiêu hoàn thành; văn hóa xã hội, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững...
     Về công tác giảm nghèo bền vững thời gian qua đã được Đảng ủy tập trung chỉ đạo và toàn bộ hệ thông chính trị thực hiện một cách quyết liệt và đồng bộ. Nhờ đó, năm 2022 địa phương có 10 hộ thoát nghèo, hiện trên địa bàn toàn xã còn 84 hộ nghèo chiếm 3,14%. Trong năm địa phương cũng đã tổ chức hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà ở cho hộ nghèo, đã hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình có trị giá 44 triệu đồng. Sang năm 2023 xã Lộc Tiến phấn đấu giảm 28 hộ nghèo, giảm tỷ lệ xuống còn 2,09%, phấn đấu năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn dưới 2%. 
     Việc phát động phong trào “Dòng họ, làng, thôn, xóm không có hộ nghèo” nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các dòng họ, thôn, xóm đặc biệt là vai trò của trưởng họ, trưởng tộc, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng gương mẫu, nòng cốt đi đầu trong thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực của các dòng họ, làng, thôn người có uy tín chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương động viên, khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các gia đình trong dòng họ, làng, thôn, xóm nỗ lực vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, góp phần thực hiện thành công công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã và huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3