Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
UBND xã Lộc Tiến thông qua kỳ họp thứ 6 khóa XI HĐND xã Lộc Tiên nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày cập nhật 16/07/2018
Chủ trì hội nghị

Ngày 10/07/2018 HĐND xã Lộc Tiến tổ chức kỳ họp thứ 6 khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021. đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - Xã hôi, quóc phòng, an ninh năm 2017, và công tác ngân sách năm 2017.

 

 

Thực hiện chương trình hoạt động của HĐND xã năm 2017, sau khi thống nhất với UBND xã và thường trực UBMT TQVN xã. Thường trực HĐND xã quyết định tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND xã khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Trả lời một số ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 5 qua đó đánh giá, tiếp thu một số ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 6.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3