C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 của UBND xã Lộc Tiến
Ngày cập nhật 14/01/2021

                                            LỊCH TIẾP CÔNG DÂN  NĂM 2021 CỦA UBND XÃ LỘC TIẾN

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NGÀY THÁNG

ĐỊA ĐIỂM

GHI CHÚ

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

07/01/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

14/01/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

21/01/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

28/01/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

4/02/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

11/02/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

18/02/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

25/02/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

04/03/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

11/03/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

18/03/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

25/03/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

01/04/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

08/04/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

15/04/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

22/04/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

29/04/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

06/05/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

13/05/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

20/05/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

27/05/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

03/06/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

10/06/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

17/06/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

24/06/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

01/07/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

08/07/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

15/07/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

22/07/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

29/07/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

05/08/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

12/08/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

19/08/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

26/08/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

09/09/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

16/09/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

23/09/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

30/09/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

07/10/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

14/10/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

21/10/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

28/10/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

04/11/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

11/11/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

18/11/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

25/11/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

02/12/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

09/12/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Trần Đình Quý

Phó Chủ tịch UBND xã

16/12/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Hữu Bình

Phó Chủ tịch UBND xã

23/12/2021

Hội trường UBND xã

 

 1.  

Phan Văn Cường

Chủ tịch UBND xã

30/12/2021

Hội trường UBND xã

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6