Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2023 của đồng chí Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến.
Ngày cập nhật 05/01/2023

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2023

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

05/01/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

12/01/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

19/01/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

26/01/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 02

02/02/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

09/02/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

16/02/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

23/02/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 03

02/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

09/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

16/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

23/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

30/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

 

 

Tháng 04

06/04/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

13/04/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

20/04/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

27/04/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 5

04/05/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

11/05/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

18/05/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

25/05/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 6

01/06/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

08/06/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

15/06/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

22/06/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

29/06/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 4