Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2024
Ngày cập nhật 15/05/2024

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã 6 tháng đầu năm 2024

 

 

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-UBND ngày 30/12/2023

của UBND xã Lộc Tiến)

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 01

04/01/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

11/01/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

18/01/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

25/01/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 02

01/02/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

08/02/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

15/02/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

22/02/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

29/02/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 03

07/03/2023

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

14/03/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

21/03/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

28/03/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

 

 

Tháng 04

04/04/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

11/04/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

18/04/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

25/04/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 5

02/05/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

09/05/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

16/05/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

23/05/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

30/05/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 6

06/06/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

13/06/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

20/06/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

27/06/2024

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 501