Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công khai các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2)
Ngày cập nhật 24/03/2020

Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc vừa có Thông báo số 1147/TB-UBND ngày 19/3/2020 về việc công khai các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 2); theo đó,

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ các Quyết định giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế số: 599/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 06/3/2020, 600/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 06/3/2020, 640/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 07/3/2020, 641/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 07/3/2020, 642/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 07/3/2020, 643/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 08/3/2020, 644/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 08/3/2020, 645/QĐ-TGTVPTGPCC ngày 08/3/2020 của Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc;

Ngày 16/3/2020, UBND huyện đã ban hành Thông báo số 1071/TB-UBND về việc công khai các điểm tập kết cát trái phép trên địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (lần 1) và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Phú Lộc (số 116, Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc);

Đến nay, do không xác định được người vi phạm, UBND huyện Phú Lộc tiếp tục thông báo công khai đến toàn thể nhân dân về thông tin các vị trí tập kết cát trái phép tại xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, cụ thể:

Vị trí 1: tại thửa đất số 437, tờ bản đồ số 18, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 2: tại thửa đất số 504, 544, tờ bản đồ số 27, thôn Phú Gia, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 3: tại thửa đất số 473, tờ bản đồ số 18, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 4: tại thửa đất số 192, tờ bản đồ số 17, thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 5: tại thửa đất số 75, tờ bản đồ số 16, thôn Thổ Sơn, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 6: tại thửa đất số 119, tờ bản đồ số 10, thôn Tam Vị, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 7: tại thửa đất số 122, tờ bản đồ số 24, thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Vị trí 8: tại thửa đất số 207, tờ bản đồ số 24, thôn Trung Kiền, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Tang vật vi phạm hành chính nêu trên được tạm giữ tại Sân Vận động huyện, tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Trường hợp có đối tượng thừa nhận việc tập kết cát trái phép tại các vị trí nêu trên, đề nghị liên hệ với Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động khai thác, tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn huyện hoặc Công an huyện Phú Lộc để xử lý theo quy định pháp luật.

UBND huyện Phú Lộc thông báo đến toàn thể nhân dân được biết và có cơ sở xử lý vụ việc theo quy định./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 6