C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân từ 01/4 đến hết ngày 15/4/2020
Ngày cập nhật 01/04/2020

Chiều ngày 31/3/ 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành văn bản số 2573/UBND-HCC về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân; chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tạm dừng tiếp nhận tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã (trừ những trường hợp đặc biệt, cấp bách do Thủ trưởng các cơ quan, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, quyết định); Chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020.

Riêng thủ tục hành chính Cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ (do thủ tục này phải thực hiện lấy dấu vân tay trực tiếp), trừ những trường hợp đặc biệt do cơ quan Công an xem xét, quyết định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh; chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 303