Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do bị ảnh hưởng bởi phòng chống dịch COVID-19
Ngày cập nhật 11/05/2020

Ngày 04/5/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 3605/UBND-HCC về việc tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính do bị ảnh hưởng bởi phòng chống dịch COVID-19

Theo đó, để tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu  các cơ quan, ban ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ và hướng dẫn công dân, tổ chức trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đối với một số lĩnh vực kinh doanh, sản xuất có điều kiện bị ảnh hưởng trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Đối với một số trường hợp hồ sơ thiếu các thành phần chứng chỉ, biên bản, ... có thể linh động tiếp nhận, tổ chức giải quyết đồng thời phải yêu cầu CD/TC bổ sung đầy đủ trước khi trả kết quả;

 

Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, các Bộ phận một cửa hiện đại cấp xã tổ chức theo dõi, hỗ trợ, giám sát việc tiếp nhận, giải quyết các nhóm thủ tục hành chính trên; tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích CD/TC nộp hồ sơ trực tuyến./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 8