C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân (Công văn số 6752/UBND-CT ngày 30/7/2020)
Ngày cập nhật 31/07/2020

Ngày 30/7/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số 6752/UBND-CT yêu cầu các Sở, ban, ngành liên quan; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Đại học Huế và các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường các giải pháp khai báo y tế toàn dân.      

Theo đó, hiện nay, ứng dụng khai báo y tế đã cập nhật danh sách các điểm cảnh báo của Bộ Y tế, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nguyên tắc chung:  Địa chỉ khai báo y tế thống nhất được thực hiện tại: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/yttd. Việc khai báo y tế phải cập nhật thường xuyên, liên tục tại các thời điểm có biểu hiện thay đổi về sức khỏe, tối thiểu 1 tuần 1 lần. Đồng thời, phải cập nhật thường xuyên, liên tục việc khai báo y tế khi có liên quan đến nội dung cảnh báo của Bộ Y tế.

Đối với các chốt kiểm soát (áp dụng cho người ngoài tỉnh vào): Triển khai thống nhất khai báo và kiểm tra phê duyệt người vào địa phương theo địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt

Đối với các cơ sở lưu trú: các cơ sở lưu trú khai báo thống nhất qua địa chỉ: https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/luutru 

2. Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thông báo đến toàn thể công chức, viên chức nếu bản thân hoặc người thân có đi qua ngoại tỉnh trong thời gian qua khẩn trương vào hệ thống khai báo y tế và khai báo trung thực. Việc không khai báo hoặc khai báo không trung thực là hành vi vi phạm quy định chống dịch. Hoàn thành việc khai báo trước ngày 01/8/2020.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tổ chức chỉ đạo, huy động các lực lượng đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo, thông tin và hướng dẫn cho người dân trên địa bàn quản lý khai báo y tế.

Rà soát nhân sự có trách nhiệm, tổng hợp danh sách gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để phân quyền giám sát dữ liệu khai báo y tế trên địa bàn thống nhất. Hoàn thành trước ngày 01/8/2020.

4. Đại học Huế, các Trường Đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc Đại học Huế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai quán triệt cho tất học sinh, sinh viên tại các trường thực hiện khai báo y tế bổ sung, đặc biệt là các trường hợp đi về từ các vùng có dịch.

5. Sở Giáo dục và đào tạo thông báo đến phụ huynh học sinh trong thời gian qua có đi du lịch hoặc đi ngoài tỉnh khẩn trương khai báo y tế.

6. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) trực 100% để theo dõi dữ liệu khai báo y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp khai báo và có phương án điều tra dịch tễ kịp thời, trong trường hợp cần thiết tổ chức lấy mẫu xét nghiệm nhanh. 

  7. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông rộng rãi đến người dân để triển khai việc khai báo y tế thường xuyên; đầu mối tổ chức triển khai, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình triển khai khai báo điện tử.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 5.328