Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của xã
Ngày cập nhật 24/03/2022

Thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, UBND xã Lộc Tiến đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngày càng diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, gây ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình thời tiết, khí hậu biến đổi bất thường gây hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Song được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả nhất định.

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH 2022

1

Tổng thu ngân sách nhà nước

Triệu đồng

4.833

Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên

Triệu đồng

3.769

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Triệu đồng

1.064

2

Tổng diện tích lúa gieo trồng

Ha

654

3

Tổng sản lượng lương thực có hạt

Tấn

3728

4

Tổng đàn gia súc, gia cầm

Con

75.334

5

Tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí

2

6

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn

Triệu đồng

235.516

7

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

72

8

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

1

9

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi

%

5.4

10

Tỷ lệ hộ nghèo

%

3,7

11

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

%

10

12

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân

%

98

13

Tỷ lệ che phủ rừng

%

56

14

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch

%

100

15

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

72

16

Lượt khách du lịch

1000 lượt

15

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 510