Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Thông báo lịch tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2022
Ngày cập nhật 01/06/2022

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ

 

THÁNG TIẾP

NGÀY TIẾP

NGƯỜI TIẾP

ĐỊA ĐIỂM

Tháng 06

09/06/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

16/06/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

23/06/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

30/06/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 07

07/07/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

14/07/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

21/07/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

28/07/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 08

04/08/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

11/08/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

18/08/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

25/08/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 09

1/09/2002

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

8/09/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

15/09/200

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

22/09/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

29/09/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 10

06/10/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

13/10/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

20/10/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

27/10/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 11

03/11/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

10/11/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

17/11/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

24/11/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

Tháng 12

1/12/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

8/12/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

15/12/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

22/12/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

29/12/2022

Ông Phan Văn Cường-

Chủ tịch UBND xã

Trụ sở UBND xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 3