Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 xã Lộc Tiến.
Ngày cập nhật 05/01/2023

Thực hiện Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã Lộc Tiến đã ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của cấp trên, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn vướng mắt điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đạt được những kết quả nhất định và chỉ tiêu thực hiện kinh tế - xã hội năm 2023.

 

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

KH 2023

1

Tổng thu ngân sách nhà nước

Triệu đồng

5.973

Thu bổ sung cân đối ngân sách cấp trên

Triệu đồng

4.899

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Triệu đồng

1.074

2

Tổng diện tích lúa gieo trồng

Ha

606

3

Tổng sản lượng lương thực có hạt

Tấn

3.454

4

Tổng đàn gia súc, gia cầm

Con

76.100

5

Tiêu chí xây dựng nông thôn mới

Tiêu chí

2

6

Tổng vốn đầu tư trên địa bàn

Triệu đồng

350.000

7

Thu nhập bình quân đầu người

Triệu đồng

74

8

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

%

1

9

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi

%

5,1

10

Tỷ lệ hộ nghèo

%

2,93

11

Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên

%

10

12

Tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân

%

98

13

Tỷ lệ che phủ rừng

%

56

14

Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch

%

100

15

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

73

16

Lượt khách du lịch

1000 lượt

12

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 2