Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Thông tin chỉ đạo, điều hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ  
Thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND xã về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, UBND xã Lộc Tiến đã ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 về việc triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã...
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ được tổ chức từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân...
Chỉ đạo tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch COVID-19 sáng nay (04/8), Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng tỉnh đang tập trung mọi nỗ lực, nhân lực và phương tiện để phòng chống dịch, tuy nhiên, mỗi một người dân phải có trách nhiệm...
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện thị xã, thành...
Căn cư vào Quyết định sô 12/QĐ-UBD ngày 10 tháng 01 năm 2019 của UBND xã Lộc Tiến về ban hành chương trình công tác năm 2020
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 CỦA UBND XÃ LỘC TIẾN
Ngày 27/11/2015, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 333/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1815/QĐ-BTP ngày 14/10/2015 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về báo...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 7