C:\Fportal\PhuLoc\loctien.thuathienhue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chuyển đổi số
Chương trình công tác năm 2020 của UBND xã Lộc Tiến
Ngày cập nhật 19/02/2020

Căn cư vào Quyết định sô 12/QĐ-UBD ngày 10 tháng 01 năm 2019 của UBND xã Lộc Tiến về ban hành chương trình công tác năm 2020

Stt

Nội dung

Người tham mưu

Người chỉ đạo

Thời gian

thực hiện

QUÝ I

Tháng 1/2020

1

Triển khai gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020.

-Ngô Thị Nga:VP-KT

 

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 1

2

Tích cực chống rét, phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

- Ngô Thị Nga:VP-KT

 Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

      Tháng 1

 

3

Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình trọng điểm năm 2020

- Ngô Thị Nga:VP-KT

-Trương Hùng  Kỷ: ĐC-XD

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 1

 

 

4

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào  mừng 88 năm ngày thành lập Đảng cộng Sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và đón Xuân Canh Tý 2020

-Nguyễn Thái  Bình: VH-XH

 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

 

 

5

Kế hoạch  triển khai cải cách hành chính năm 2020

-Nguyễn Kiều Giang:VP-TK

- Đinh Thị Hải Vân: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

6

-Nắm đời sống nhân dân trước, trong và sau Tết. Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

- Tổ chức phát thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng

-Nguyễn Thị Tạo: VH-XH

 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa:

Tháng 1

7

Tổ chức Hội nghị Tổng kết cán bộ, công chức năm 2017 và phát động, ký ước thi đua năm 2020

- Đinh Thị hải Vân:VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

8

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 1 và phương hướng nhiệm vụ tháng 2

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

9

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp Luật

-Ngô Phước  Hưng:TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

10

Kế hoạch theo dỏi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

-Ngô Phước  Hưng:TP-HT

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

11

Kế hoạch nâng cao chất lượng hòa giải đơn thư khiếu nại và hòa giải cơ sở năm 2020

-Ngô Phước Hưng:TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

12

Phối hợp với đội thuế số 2 Thu thuế môn bài năm 2020

-Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

13

Xây dựng dự toán ngân sách năm 2020

-Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

14

Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2019

- Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

15

Thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019

- Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

16

Thông qua kế hoạch quân sự - quốc phòng năm 2020.

- Nguyễn Trọng Hiếu:CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

17

Kế hoạch bảo đảm ANCT- TTATXH trước, trong và sau Tết.

- Nguyễn Trọng  Hiếu: CHTQS

- Nguyễn Văn Quốc: Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

18

Xây dựng và triển khai chương trình kế hoạch công tác năm 2020.

Các ngành

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

 

Tháng 1

19

Đánh giá việc áp dụng chất lượng ISO 9001:2015 trong lĩnh vực CCHC;

 

- Nguyễn Kiều Giang

- Các công chức

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

20

Kế hoạch tự kiểm tra công tác CCHC.

- Nguyễn Kiều Giang:VP-TK

 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

21

Cán bộ, công chức cơ quan  xã ký cam kết

 Không gây phiền hà, sách nhiều, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

- Đinh Thị hải Vân :VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

 

Tháng 1

22

Chuẩn bị tốt cho công tác giao quân 2020

-Nguyễn Trọng  Hiếu: CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 1

23

Xây dựng Kế hoạch Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Lộc Tiến năm 2020

-Ngô Phước Hưng: TP-TH

-Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 1

24

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán

- Nguyễn Văn Quốc: Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 1

25

Chuẩn bị kinh phí phục vụ tết Nguyên đáng

-Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 1

26

Kế hoạch CCHC năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

27

Kế hoạch duy trì, cải tiến chất lượng ISO 9001:2015.

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

28

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

- Nguyễn Thái Bình: VH-TT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

29

Quyết định, Kế hoạch (Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng) năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

 

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

30

Báo cáo công tác cchc tháng 1 nhiệm vụ tháng 2

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

 

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

31

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 1

32

 

Phối hợp Phòng Tài nguyên & Môi trường các cơ quan đơn vị liên quan rà soát xác nhận nguồn gốc đất dự án Khu lắp ráp Kimlongmotor- Huế.

Trương Hùng Kỷ : ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

33

Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

Phan Huy Thứ: ĐC -XD

Phó chủ tịch

Phan văn Cường

Tháng 1

34

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

Trương Hùng Kỷ: Phan Huy Thứ ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

35

Xây dựng các báo cáo theo văn bản chỉ đạo cấp trên

Trương Hùng Kỷ : ĐC-XD

TT UBND xã

Tháng 1

36

Giải quyết đơn tranh chấp đất đai 

     Trương Hùng Kỷ : ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

37

 Rà soát xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép

Trương Hùng Kỷ;Phan Huy Thứ: ĐC -XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 1

Tháng 2/2020

1

Tiếp tục triển khai thu thuế Môn bài năm 2020

-Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 2

 2

 

Nắm tình hình học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học sau Tết.

-Nguyễn Thái  Bình:VH-XH

 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

3

Tổ chức kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2

-Trạm Y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

4

Hoàn thành gieo cấy vụ Đông Xuân 2019-2020 .

-Ngô Thị Nga: VP-TK

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 2

5

Kế hoạch tiêm vắc xin gia súc, gia cầm vụ  2020

- Ngô Thị Nga:VP-TK

- Diệp Hữu Kha: cán bộ thú y

Phan Văn Cường

PCTUBND

Tháng 2

6

 

Giao quân  năm 2020.

-Nguyễn Trọng  Hiếu: CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 2

7

Bảo đảm tình hình ANCT- TTATXH trên địa bàn xã

-Nguyễn Trọng Hiếu: CHTQS

-Nguyễn Văn Quốc:Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 2

8

 

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và phương hướng nhiệm vụ tháng 3

-Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 2

9

Kiểm tra VSATTP trong dịp Tết Nguyên đán

Công chức phụ trách

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

10

Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai xây dựng mô hình “xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ ba giai đoạn 2020-2022

Trạm y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

11

Kế hoạch theo dỏi tình thi hành pháp luật năm 2020

-Ngô Phước Hưng: TP-TH

-Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

12

Kế hoạch phổ biến pháp luật năm 2020

-Ngô Phước Hưng: TP-TH

-Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 2

13

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2020 và nhiệm vụ quý II/2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 2

14

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 2

15

Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Phan Huy Thứ:  ĐC -XD

         Phó chủ tịch

Phan văn Cường

Tháng 2

16

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 2

17

Rà soát hồ sơ dự án Khu lắp ráp Kimlong motors - Huế.

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 2

18

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

TT UBND xã

 

Tháng 2

19

 Rà soát các diện tích đất bỏ hoang tại dự án Kim long Motors

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

 Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 2

Tháng 3/2020

1

Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa nước, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa.

-Ngô Thị Nga: VP-YK

Phan Văn Cường

PCTUBND

Tháng 3

2

Tổ chức chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ đợt I/2020.

Trạm y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

3

Báo cáo tình hình thực KT-XH quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II.

-Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 3

4

Tham gia lễ ra quân huấn luyện, hội thao tại huyện; tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020.

-Nguyễn Trọng Hiếu:VH-XH

 Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

5

Tổ chức khám khuyết tật cho các đối tượng

- Phan Hữu Bình

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

6

Làm hồ sơ cho các đối tượng người cao tuổi

- Phan Hữu Bình

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

7

Kế hoạch chương trình giảm nghèo năm 2020

- Phan Hữu Bình: VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

8

Kế Hoạch phù hợp với trẻ em năm 2020

- Phan Hữu Bình: VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

9

Kế hoạch đăng ký đội tuổi 17

-Nguyễn Trọng Hiếu:VH-XH

 Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

10

Kế hoạch phòng, chống chát, nỗ; phòng cháy, chữa cháy rừng

- Trịnh Minh Khải : Phụ trách công tác lâm nghiệp

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 3

11

Tổ chức triển khai Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Lộc Tiến năm 2020

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

12

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

13

Rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2020

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

14

Báo cáo công tác CCHC tháng 3 nhiệm vụ tháng 4

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 3

15

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giây CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

16

Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Phan Huy Thứ:: ĐC -XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

17

Tổ chức cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên địa bàn xã

-  Phan Huy Thứ; ĐC-XD

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Phó chủ tịch

Phan văn Cường

Tháng 3

18

 Xử lý các văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

`19

Giải quyết tranh chấp đất đai  

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 3

20

Phối hợp kiểm tra tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn xã

- Phan Huy Thứ; ĐC-XD

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Phó chủ tịch

Phan văn Cường

Tháng 3

21

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 3

 

QUÝ II

Tháng 4/2020

1

Triển khai tiêm phòng bệnh dại chó.

- Ngô Thị Nga:VP-TK

- Diệp Hữu Kha: Cán bộ thú y

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 4

2

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 4

3

Kế hoạch tổ chức 75 năm ngày giải pháp miền Nam  thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01-5.

- Nguyễn Thị Bình:VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 4

4

Đăng ký NVQS cho độ tuổi 17.

- Nguyễn Trọng Hiếu:VH-XH

 Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 4

5

Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC.

Các công chức

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 4

6

Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với đất trồng lúa bị thiếu nước trên địa bàn xã năm 2020

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 4

7

Báo cáo công tác CCHC tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 4

8

Phối hợp thực hiện GPMB các dự án trọng điểm triển khai trên địa bàn xã

- Trương Hùng Kỷ;

- Phan Huy Thứ:: ĐC -XD

 

TT UBND xã

 

Tháng 4

9

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ:

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

TT UBND xã

 

Tháng 4

10

 Kiểm tra rà soát diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang trên dịa bàn xã  (xử lý theo Luật đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ)

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

 TT UBND xã

 

Tháng 4

11

Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

TT UBND xã

Tháng 4

12

 Rà soát công tác GPMB các dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ;

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Phó chủ tịch

Phan văn Cường

Tháng 4

13

Giải quyết tranh chấp đất đai  

- Trương Hùng Kỷ:

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

     TT UBND xã

Tháng 4

14

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 4

Tháng 5/2020

1

Thu hoạch lúa Đông Xuân và triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2019.

- Ngô Thị Nga:VP-TK

 

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 5

2

Làm việc với các trường Tổng kết năm học 2019-2020

- Đinh Thị Hải Vân:VP-TK

- Nguyễn Thái Bình :VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 5

3

Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè; phát động “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm”.

- Nguyễn Thái Bình:VP-TK

- Trạm y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 5

4

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 5

5

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 5

6

Kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ:  ĐC -XD

 

TT UBND xã

 

7

Phối hợp Kiểm lâm kiểm tra lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch xử lý trường hợp lấn chiếm tại Bàu Ghè

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

Phó chủ tịch

Phan văn Cường

 

8

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ:  ĐC -XD

TT UBND xã

 

 

9

Rà soát công tác GPMB các dự án

- Trương Hùng Kỷ;  ĐC -XD

TT UBND xã

 

 

10

Xử lý các văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

TT UBND xã

 

 

Tháng 6/2020

1

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6.

- Nguyễn Thái Bình:VH-XH

- Phan Hữu Bình: VH-XH 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

2

Tổ chức phát động “Tháng hành động vì trẻ em”.

- Phan Hữu Bình:VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

3

Hoàn thành gieo cấy vụ Hè Thu 2020

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 6

4

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Các ban ngành

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 6

5

Báo cáo tình KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng  còn lại

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

- Đinh Thị hải Vân:VP-TK 

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 6

6

Chỉ đạo các ngành sơ kết 6 tháng đầu năm.

Các ban ngành

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 6

7

Báo cáo tổng quyết toán năm 2020

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

- Nguyễn Thị Hậu:TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 6

8

Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

- Nguyễn Thị Hậu:TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

 

Tháng 6

9

Báo cáo trả lời tiếp xúc cử tri 6 tháng đầu năm

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

 

Tháng 6

10

Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm , nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

- Đinh Thị Hải Vân:VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

 

Tháng 6

11

Báo cáo tình hình hoạt động của các hội và công tác quản lý nhà nước về hội 6 tháng đầu năm

- Đinh Thị Hải Vân:VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

 

Tháng 6

12

Kế hoạch triển khai hiến màu tình nguyện năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

- Lê Vinh: CT HCTĐ

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

13

Tăng cường bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn

- Nguyễn Trọng  Hiếu: CHTQS

- Nguyễn Văn Quốc: Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 6

14

Tổ chức triển khai Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Lộc Tiến năm 2020

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

15

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

16

Kiểm ra, rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính

- Nguyễn Kiều Giang: VP -TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

17

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP -TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 6

18

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

TT UBND xã

 

Tháng 6

19

 

Kiểm tra xây dựng trái phép trên địa bàn xã

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

TT UBND xã

 

Tháng 6

20

Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

TT UBND xã

Tháng 6

21

 

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 6

22

 

Giải quyết các công việc do lãnh đạo giao

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 6

23

 Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

TT UBND xã

 

Tháng 6

24

 Kiểm tra xây dựng trái phép trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

TT UBND xã

 

Tháng 6

25

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

TT UBND xã

 

Tháng 6

26

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 5

QÚY III

Tháng 7/2020

1

Tăng cường phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo nguồn nước cho cây lúa.

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 7

 

2

Kỷ niệm ngày TBLS,Thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân ngày TBLS 27/07.

- Phan Hữu Bình:VH-XH

- Nguyễn Thái Bình: VH-TT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 7

 

3

Triển khai chiến dịch chăm sóc SKSS/KHHGĐ đợt II/2020.

Trạm y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 7

 

4

Kiểm tra hoạt động thôn không có tội phạm và TNXH.

- Nguyễn Văn Quốc: Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 7

 

5

Triển khai phương án PCBL năm 2020.

- Nguyễn Trọng Hiếu: BCTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 7

 

6

Báo cáo tình KT-XH  tháng 7và phương hướng nhiệm vụ tháng 8

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 7

7

 Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

 

TT UBND xã

Tháng 7

8

 Kiểm tra xây dựng trái phép trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

TT UBND xã

 

Tháng 7

9

Rà soát vướng mắc GPMB các dự án

- Trương Hùng Kỷ; ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC -XD

 

TT UBND xã

Tháng 7

10

Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 7

11

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 7

12

Rà soát và xử lý các vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 7

13

Báo cáo công tác CCHC tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 7

14

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 7

Tháng 8/2020

1

Khảo sát, điều tra số lượng học sinh để huy động vào năm học 2020-2019.

- Nguyễn Thái Bình: VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

2

Tiêm phòng gia súc vụ Thu.

- Ngô Thị Nga:VP-TK

- Diệp Hữu Kha: Cán bộ thú y

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 8

 

3

Báo cáo tình KT-XH 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ tháng 9

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 8

4

Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC.

- Các công chức

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

5

Báo cáo công tác CCHC quý II và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

6

Chỉ đạo thu hoạch nhanh lúa Hè Thu và hoa màu ở những vùng trũng, thấp.

- Ngô Thị Nga: VP-TK

 

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 8

 

7

Tổ chức khai giảng năm học 2020-2019.

Các trường

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

8

Tổ chức vui chơi cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

- Nguyễn Thái Bình:VH-XH

- Phan Hữu Bình: VH-XH 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

9

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh 02/9.

- Nguyễn Thái Bình: VH-XH

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 8

 

10

Kế hoạch bảo vệ an toàn địa bàn nhân dịp lễ Quốc khánh 02/9.

- Nguyễn Trọng Hiếu: CHTQS

- Nguyễn Văn Quốc: Trường CA

Chủ tịch

Vương Cẩm  Cẩm

Tháng 8

 

11

Kiểm tra xây dựng trái phép  trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

12

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

13

Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

14

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

15

Xây dựng kế hoạch cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép và bồi ;lấp đất mông nghiệp

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

16

Giải quyết các công việc khác do lãnh đạo giao

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

17

Rà soát công tác giao rừng 661, xử lý lẫn chiếm đất lâm nghiệp

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 8

18

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 8

Tháng 9/2020

1

Triển khai đảm bảo an ninh trực tự ngày quốc khánh 2/9

- Nguyễn Văn Quốc: Trưởng CA

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 9

2

Kế hoạch phổ cập xóa mù chữ

- Đinh Thị hải Vân: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 9

3

Báo cáo công tác cải cảnh hành chính  tháng 9 và nhiệm vụ tháng 10

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 9

4

Báo cáo tình KT-XH 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ tháng 10

 - Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 9

5

Tổ chức triển khai Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Lộc Tiến năm 2020

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 9

6

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 9

7

Kiểm ra, rà soát, đánh giá nội bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 9

8

Kiểm tra xây dựng trái phép trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

9

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

10

Giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

11

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

12

Kiểm tra xử lý khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

13

Phối hợp kiểm tra lấn chiếm đất lâm nghiệp

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

14

Rà soát hồ sơ cấp giấy tồn đọng tại xã, nguyên nhân vướng mắc

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 9

15

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 9

QUÝ IV

Tháng 10/2020

1

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều trên địa xã Lộc Tiến

- Phan Hữu Bình: VH-XH 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 10

2

Duy trì số lượng học sinh, hạn chế bỏ học giữa chừng.

- Nguyễn Thái Bình: VH-XH

      Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 10

3

Tăng cường phòng chống dịch bệnh, chống rét cho gia súc, gia cầm.

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 10

4

Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương án PCBL.

- Nguyễn Trọng Hiếu:CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 10

5

Xây dựng dự thảo chương trình công tác năm 2021 của UBND xã.

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

 

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 10

6

Xây dựng dự toán ngân sách xã năm 2020

- Nguyễn Thị Hậu:TC-KT

- Nguyễn Thị Tạo: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 10

7

Khám sơ tuyển NVQS năm 2020.

- Nguyễn Trọng Hiếu:CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 10

8

Báo cáo công tác CCHC tháng 10 nhiệm vụ tháng 11

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 10

9

Kiểm tra xây dựng trái phép

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

10

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

11

 Giải quyết tranh chấp đất đai

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

12

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên 

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

13

Rà soát hồ sơ cấp giấy tồn đọng tại xã, nguyên nhân vướng mắc

Trương Hùng Kỷ: Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

14

Thống kê các thửa đất bỏ hoang báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xử lý việc sử dụng đất nông ngiệp trên địa bàn năm 2020

Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

15

Kiểm tra rà soát đơn thư tồn đọng

Trương Hùng Kỷ: Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 10

16

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 10

Tháng 11/2020

8

Phối hợp với UBMTTQVN tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân và tổng kết thôn văn hoá.

- Đinh Thị hải Vân:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 11

9

Triển khai chiến dịch CSSKSS/ KHHGĐ đợt III/2020

- Trạm y tế

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

10

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

- Nguyễn Thái Bình: VH-TT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

11

Điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo

- Phan Hữu Bình: VH-XH 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

12

Báo cáo công tác tôn giáo năm 2020

- Nguyễn Thái Bình: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

13

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2020

- Đinh Thị Hải Vân: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

14

Báo cáo công tác thanh niên năm 2020

- Nguyễn Thái Bình: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

15

Báo cáo tình hình hoạt động của các hội và công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020

- Đinh Thị Hải Vân: VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 11

16

Tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai vụ Đông Xuân 2020-2019.

- Ngô Thị Nga: VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 11

17

Báo cáo công tác CCHC năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 11

18

Báo cáo chấm điểm công tác CCHC năm 2020

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 11

19

Tổ chức đánh giá nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

- Các bộ phận liên quan

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 11

20

Kiểm tra xây dựng trái phép

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

TT UBND xã

Tháng 11

22

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

23

 Giải quyết tranh chấp đất đai

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

24

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên 

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

25

Rà soát hồ sơ cấp giấy tồn đọng tại xã, nguyên nhân vướng mắc

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

26

Thống kê các thửa đất bỏ hoang báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xử lý việc sử dụng đất nông ngiệp trên địa bàn năm 2020

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

27

Kiểm tra xây dựng trái phép

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 11

28

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 11

Tháng 12/2020

17

Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức năm 2020.

- Đinh Thị Hải Vân:VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

18

Xét thi đua năm 2020 và đăng ký thi đua năm 2021.

- Đinh Thị Hải Vân:VP-TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

19

Xây dựng các khoản thu năm 2020.

- Nguyễn Thị Tạo:TC-KT

- Nguyễn Thị Hậu: TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

20

Khám tuyển NVQS năm 2019.

- Nguyễn Trọng Hiếu: CHTQS

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

21

Tổng kết các ngành năm 2020.

- Các ngành

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

22

Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 7 HĐND xã 

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

23

Kế hoạch Triển khai sản xuất Đông - Xuân; chống rét cho gia súc, gia cầm.

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 12

24

Báo cáo tình hình thực hiện KT-XH,QN-AN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019

- Nguyễn Kiều Giang: VP-TK

- Đinh Thị Hải vân:VP-TK 

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

25

Báo cáo chỉ đạo điều hành của UBND xã  năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2019

- Nguyễn Kiều Giang:VP-TK 

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

26

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cư tri tại kỳ họp thứ 7

- Ngô Thị Nga:VP-KT

Phó chủ tịch

Phan Văn Cường

Tháng 12

 

27

Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2020 và dự toán thu chi năm 2021

- Nguyễn Thị Hậu:TC-KT

Chủ tịch

Vương Đình Cẩm

Tháng 12

28

Tổ chức Tổng kết rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của UBND xã Lộc Tiến năm 2020

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

29

Kiểm tra, rà soát việc thực hiện, theo dõi thi hành pháp luật

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

30

Kiểm ra, rà soát, đánh giá nội bộ công tác kiểm soát thủ tục hành chính

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

31

Triển khai tuyên truyền các văn bản pháp luật mới, pháp luật theo chuyên đề

- Ngô Phước Hưng: TP-TH

- Nguyễn Thị Chi: TP-HT

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

32

Báo cáo công tác CCHC tháng 12 và nhiệm vụ tháng 1/2021

- Nguyễn Kiều Giang: VP - TK

Phó chủ tịch

Dương Quang Nghĩa

Tháng 12

33

Kiểm tra rà soát đơn thư tồn đọng

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

34

Kiểm tra xây dựng trái phép

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

35

Tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy CNQSDĐ tại bộ phận một cửa hiện đại UBND xã

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

36

 Giải quyết tranh chấp đất đai

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ :ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

37

Xử lý văn bản chỉ đạo cấp trên 

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

38

Rà soát hồ sơ cấp giấy tồn đọng tại xã, nguyên nhân vướng mắc

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

39

Thống kê các thửa đất bỏ hoang báo cáo kết quả công tác tuyên truyền xử lý việc sử dụng đất nông ngiệp trên địa bàn năm 2020

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

40

Kiểm tra giải quyết đơn thư tồn đọng

- Trương Hùng Kỷ: ĐC-XD

- Phan Huy Thứ: ĐC-XD

 

TT UBND xã

Tháng 12

41

Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất do Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã giao.

- Toàn bộ công chức

Chủ tịch, Phó Chủ tịch.

Tháng 12

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 5.005
Truy cập hiện tại 293